Overzichtsopname abdomen

Klinische informatie

Vergelijking

Bevindingen

Conclusie